Osobní koučink

Co je koučování?

Hlavním benefitem individuálního koučování je především to, že se sejdeme na soukromé schůzce - tedy vy a já, nikdo jiný. Vytvoříme tak bezpečné prostředí, kde, na rozdíl od skupinových koučinků a online kurzů, můžeme mluvit otevřeně o vaší konkrétní situaci. 

Koučink je interaktivní proces spolupráce, který vám pomáhá dosáhnout vašeho plného potenciálu a dosahovat stanovených cílů. Jeho základem jsou otevřené otázky a reflektivní rozhovory, které vám pomáhají nalézt své vlastní odpovědi, překonat překážky a rozvíjet své dovednosti a schopnosti.

Není se třeba ničeho obávat; koučování probíhá na úrovni přátelského rozhovoru. 

Jaký je průběh koučovacího setkání?

1. Téma:  Na začátku každého setkání si určíte téma, kterým se budeme dané setkání zabývat. Téma určujeme právě proto, že bychom se jinak mohli během rozhovoru dostat k úplně jinému tématu, a pak bychom se nemuseli dobrat efektivního řešení.

2. Cíl: Specifikujeme váš chtěný výsledek, cíl, kterého chcete v této oblasti dosáhnout. Tyto cíle jsou specifické, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově omezené (SMART).

3. Hodnocení a sebereflexe: Prozkoumáme současnou situaci a identifikujeme překážky nebo oblasti, které chcete zlepšit. K hodnocení aktuální situace používám škálování (stupnici), které vám pomůže zvědomit si, kde se nacházíte právě teď.

4. Plánování a akce: Pro nastavený cíl si vytvoříte akční plán, který obsahuje konkrétní kroky vedoucí k dosažení cíle. Akce, které vás přiblíží ke chtěnému výsledku.

5. Na navazujícím setkání: Společně zhodnotíme dosažené výsledky a reflektujete svůj postup a učení se z něj.

Koučink je proces, který vychází z toho, že klient je považován za experta na svůj život a kouč mu pomáhá objevit a využít jeho potenciál.

Jaké techniky se využívají v koučování?

 • Otevřené otázky: Pomáhají vám lépe prozkoumat vaše myšlenky, pocity a cíle a hledat vlastní odpovědi.
 • Aktivní poslech: Naslouchám vám bez odsuzování nebo posuzování a pomáhám vám porozumět vašim pocitům a myšlenkám.
 • SWOT analýza: Pomáhá identifikovat silné stránky, slabiny, příležitosti a hrozby, což vám umožňuje lépe porozumět své situaci a rozhodovat se lépe.
 • Rozvojový plán: Pomáhá vám stanovit konkrétní kroky a termíny pro dosažení vašich cílů.

 • Vize: Když víme, kam míříme, daleko lépe se nám kráčí na cestě za svým cílem. Je nutné vědět, kam člověk směřuje, aby bylo možné se efektivně přibližovat chtěnému výsledku.

Co o mně jako o svém kouči musíte vědět?

Nikdy nikoho nesoudím, neposuzuji ani nekritizuji. Jsem vždy na vaší straně. Vše, co si v rámci setkání řekneme, je naprosto důvěrné, něco jako lékařské tajemství. Jsme jeden tým s jedním společným cílem: najít pro vás vhodné řešení dané situace, eliminovat z vašeho života věci, které vám neprospívají, a nahradit je těmi, které jsou pro vás prospěšné. Postupně se tak posouvat v životě tam, kde chcete být.

Kde koučovací setkání probíhá?

Protože doba šla velmi dopředu a všichni si ceníme našeho vzácného času, kterého většinou nemáme nazbyt, setkání probíhají online ve formě video-hovoru (není to podmínkou; pokud chcete raději hlasový hovor, přizpůsobím se vám). Nemusíte tak nikam dojíždět, a vše můžete obstarat z pohodlí domova či kanceláře.  

Osobní setkání je možné v Pardubicích, Hradci Králové a po domluvě v Praze.

Zaujal vás osobní koučink? Co dál?

Abychom věděli, že nám oboustranně bude naše spolupráce vyhovovat, s každým novým klientem dělám krátký úvodní hovor, kde se trochu poznáme a zjistíme, zda je naše spolupráce vhodná.

Pro rezervaci úvodního hovoru a následně i pro rezervaci termínu pro naše setkání můžete využít online rezervační systém, který vám nabídne volné termíny. Díky tomu je vše přehledné a není nutné se vždy objednávat telefonicky.

Pro rezervaci úvodního hovoru ZDARMA můžete nyní využít on-line rezervační systém.


Otázky a odpovědi

1. Co když nevím, co přesně chci zlepšit či změnit?

Když si nejste jisti, co přesně chcete zlepšit nebo změnit, je to zcela normální. Mnoho lidí se nachází v podobné situaci, kdy mají obecný pocit, že by chtěli něco změnit, ale nejsou si jistí, co přesně to je. V těchto případech je klíčové začít prozkoumávat a uvědomovat si své aktuální pocity, potřeby a cíle. Během našich setkání se zaměříme na to, abychom společně prozkoumali vaše hodnoty, priority a oblasti vašeho života, které považujete za důležité. Pomocí různých technik a otázek budeme postupně hledat směr a téma, na které se chcete zaměřit a které vás bude motivovat k dosažení změn. Naším cílem je společně identifikovat oblasti, ve kterých si přejete růst a rozvoj, a nastavit konkrétní cíle, které vám pomohou dosáhnout vašeho plného potenciálu.

2. Jak dlouho obvykle trvá, než klienti začnou pozorovat pozitivní změny v životě po zahájení osobního koučinku?

  To je skvělá otázka! Doba, kterou klienti potřebují k dosažení pozitivních změn, se může lišit v závislosti na individuálních cílech, motivaci a angažovanosti. Obecně však mnoho klientů začíná pozorovat první výsledky během několika týdnů. Nicméně je důležité si uvědomit, že každý jedinec je odlišný a každý proces koučinku je individuální.

  3. Jaké jsou typické překážky, se kterými se klienti setkávají během procesu koučinku, a jakým způsobem se s nimi pracuje?

  Během procesu koučinku se klienti mohou setkat s různými překážkami, jako je nedostatek sebedůvěry, strach z neúspěchu nebo nedostatek motivace. Jako kouč se zaměřuji na identifikaci těchto překážek a společně s klientem hledáme strategie a řešení, která mu pomohou překonat tyto překážky a dosáhnout jeho cílů. Díky otevřené komunikaci a podpoře klientů se často můžeme úspěšně vypořádat s těmito výzvami a posunout se vpřed.


  Zkušenosti klientů

  Řešila jsem velmi těžkou životní situaci a díky Sylvii jsem schopna znovu začít žít a normálně fungovat. Obrovský posun za pár měsíců, moc děkuji a velmi doporučuji.

  Monika

  Pardubice

  Na začátku spolupráce jsem byla nesebevědomá žena, která měla velký problém sama se sebou a nastavováním hranic, především ve vztahu k mužům. Díky koučinku a zejména podpory od Sylvie jsem se dokázala vypracovat do sebevědomé a cílevědomé ženy. Naše spolupráce stále pokračuje.

  Aneta B.

  Ostrava

  S pomocí Sylvie (mé koučky) jsem objevila novou úroveň sebevědomí a sebelásky. Díky její podpoře jsem se naučila překonávat své obavy a nejistoty a začala žít naplno bez omezení.


  Tereza P.

  Pardubice